top of page
מי אנחנו?

מטה הצרכנות הליברלי קם במאי האחרון על ידי יאיא פינק וקבוצת שותפים, לאור חרמות חוזרים ונשנים של תנועת ה-BDS הישראלית (ינון מגל, בן גביר וחבריהם) על עסקים שונים שהביעו תמיכה במאבק על הדמוקרטיה הישראלית. 

 

המטה שלנו הביא כבר הישגים רבים ובזכות כל אחד ואחת מחברי המטה, עסקים רבים שחוו חרמות מצד השמרנים, זכו דווקא להכנסות גבוהות יותר לאחר הקריאות לחרם מאשר לפניו.

 

בפעם הראשונה הציבור הליברלי עובד ככוח צרכני מאורגן. בפעם הראשונה אנחנו אומרים שגם לנו יש קווים אדומים, אידאולוגיה וערכים. הבנו שיש לנו כוח כשאנחנו הופכים מ׳אני׳ ל׳אנחנו׳.

פעולות המטה לצרכנות ליברלית
צרכנות ליברלית טיימליין.jpg
bottom of page